Käyttöehdot

1 § Yleistä

Nämä käyttöehdot ohjaavat LVS Brokers Oy:n (“LVS Brokers” tai “Me”) ylläpitämää kuluttajien luottokorttivertailupalvelua sekä Luottokortit.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu Luottokortit.fi).

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua Luottokortit.fi sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai “luotonhakija” tai “luottokortin hakija”) hyväksyt nämä käyttöehdot sekä henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteemme mukaisesti.

LVS Brokers on itsenäinen itsenäinen kuluttajien luotonvälittäjä eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään luottosopimuksia luotonantajien puolesta. Huomioi, että LVS Brokers voi toimia ainoastaan välikätenä sinun ja luotonantajan välillä eikä se itse myönnä luottoja tai tee päätöksiä luottoihin tai luottohakemusten hyväksymiseen liittyen.

Huomaa, että nämä käyttöehdot koskevat vain Luottokortit.fi sivustoa, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät luottoja.

2 § Luottokortit.fin käyttö

Käyttämällä Luottokortit.fi:n palveluja luottokorttien vertailussa annat LVS Brokersille luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa luottokorttitarjousta pankeilta ja luotonantajilta, jotka tekevät yhteistyötä LVS Brokersin kanssa. Kaikki luotonantajat ovat valtuutettuja ja valvottuja Suomen Finanssivalvonnan tai Aluehallintoviraston toimesta. Katso sivustot www.avi.fi ja www.finanssivalvonta.fi saadaksesi lisää tietoa.

Luottokortit.fi:n käyttäminen on täysin maksutonta luottokortin hakijalle.

Luottokortin hakijan on pidettävä huoli, että hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja muu annettu tieto Luottokortit.fin sivuille rekisteröinnin yhteydessä pidetään salassa ja säilötään turvallisesti ja ilman että kolmas osapuoli pääsee niihin käsiksi.

Jos herää epäilys, että kolmas osapuoli on päässyt luvatta käsiksi käyttäjänimeen ja/tai salasanaan, lainanhakijan on heti informoitava LVS Brokersia ja vaihdettava käyttäjänimensä ja/tai salasanansa. Lainanhakija on vastuussa omien tunnustensa käytöstä Luottokortit.fi:n sivulla ja palvelussa sekä hänen käyttäjänimestään ja/tai salasanasta, jotka hänelle on annettu.

3 § Luottokorttihakemukset

Luottokortin hakijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki LVS Brokersin luottokorttihakemuksessa annetut tiedot ovat oikein ja pitävät paikkansa.

Lainanhakijan vastuulla on informoida meitä kaikista muutoksista, joita hänen tietoihinsa mahdollisesti tulee.

Luottokortin hakijan on ymmärrettävä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja tiedot aikaisemmista lainoista ja luotoista voidaan kysyä kolmannen osapuolen rekistereistä, jotka ovat saatavilla luotonantajille ja LVS Brokers Oy:lle, jotta voidaan arvioida ja vahvistaa lainahakemukset, jotka palvelun kautta lähetetään.

LVS Brokers vastaanottaa ja vahvistaa sinun luottokorttihakemuksesi ja välittää sen eteenpäin yhdelle tai usealle luotonantajalle, jolloin luotonantaja voi tarjota sinulle lainatarjousta. Annat suostumuksesi ja ymmärryksesi siitä, että luotonantajat käsittelevät hakemuksessa olevat tiedot, jotta he voivat arvioida hakemuksesi.

Luottokortin ehdot (mukaan lukien lainamäärä, korko, kulut ja lainanlyhennys) määrittelee yksinomaan luotonantaja. Luottokortin hakija hyväksyy luotonantajan käyttöehdot samalla, kun hän hyväksyy luottokorttitarjouksen luotonantajalta. LVS Brokers Oy ei ole osapuoli luottosopimuksissa eikä näin pysty vaikuttamaan luottosopimusten sisältöön.

Käyttämällä Luottokortit.fi:n palveluja, annat suostumuksen meille saada tietoa luottokorttihakemusta koskevista päätöksistä ja lainatarjouksista, jos luottokorttiopimus solmitaan luottokortin hakijan ja luotonantajan välillä. Luottokortin hakija hyväksyy, että luotonantajan päätös voidaan lähettää verkossa suoraan siihen sähköpostiin, jonka luottokortin hakija on lainahakemuksessaan antanut.

Huomaa, että joko me tai luotonantajat voivat oman harkintansa perusteella hylätä hakemuksesi. Luotonantaja voi myös tarjota sinulle luottoa, joka eroaa siitä luotosta, jota olet luottokorttihakemuksessa hakenut. Kumpikaan me tai luotonantaja eivät voi taata sitä, että sinulle myönnetään laina. Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä luottokorttitarjoukset, joita saat luotonantajilta.

Kun haet luottokorttia, muista vertailla ja arvioida nykyiset tulosi ja menosi, jotta pystyt laskemaan itsellesi realistisen kuukausittaisen luotonlyhennyksen. Asumiskulujen arvioimiseen voit käyttää ohjeita, jotka on julkaissut Kilpailu- ja kuluttajavirasto, osoitteessa: www.kkv.fi.

4 § Luottokortit.fin toiminta & luvallisuus

Huomaa, että Luottokortit.fi:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.

Luottokortit.fi:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.

LVS Brokers voi tarpeen vaatiessa estää lainanhakijan pääsyn Luottokortit.fi sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos LVS Brokers epäilee lainanhakijan käyttävän Luottokortit.fi:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.

5 § Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat Luottokortit.fi:hin ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan LVS Brokersin ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.

Nämä käyttöehdot eivät anna sinulle (luotonhakija) aineettomia oikeuksia Luottokortit.fi:n omaisuuteen ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti LVS Brokersin ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

6 § Vastuuvapaus

Luottokortit.fi:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia. LVS Brokers voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää Luottokortit.fi:n toiminnan tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.

LVS Brokers toimii välikätenä sinun ja luotonantajien välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat luotonantajien toiminnasta ja päätöksistä tai heidän myöntämistään lainoistaan.

7 § Irtisanominen

Luotonhakija voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen LVS Brokers Oy:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista LVS Brokersin ja luotonhakijan välillä. Kaikki luottokortit tai luottosopimukset hakijan ja luotonantajan välillä voidaan irtisanoa vain näiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota yhteyttä luotonantajaan, jos haluat perua luottosopimuksen. Huomaa, että luotonantajan on lain mukaan annettava sinulle tietoa luottosopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

9 § Muut ehdot

Muutokset
LVS Brokers on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko Luottokortit.fi verkkosivulla tai sähköpostin (jos saatavilla) kautta. Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.

Toimeksianto
LVS Brokers on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Luottokortit.fi liittyen.

Ylivoimaiset esteet
Kumpikaan osapuoli, me tai luotonhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä, joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

Soveltuva laki ja erimielisyydet
Nämä käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Tarjoamme Luottokortit.fi:n palveluja vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai lainanhakijan vakituisella asuinpaikkakunnalla.

Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

LVS Brokers Oy
PL 644, 00101 Helsinki Finland
www.luottokortit.fi
Asiakaspalvelu: lvsbrokers@lvsbrokers.fi
Toiminnan kenttä: Kuluttajien luottokorttivertailu
Yrityksen Y-tunnus: 2521965-8