Tietosuojaseloste

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten LVS Brokers Oy (”LVS Brokers” tai ”me”) käsittelee LVS Brokersin tarjoaman Luottokortit.fi -verkkosivuston käyttäjiltä (”Käyttäjä” tai ”sinä”) kerättäviä henkilötietoja.

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa minkälaisia henkilötietoja me käsittelemme, miten me käsittelemme henkilötietoja ja miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi (esimerkiksi oikeus vastustaa, oikeus päästä tietoihisi).

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio löytyy verkkosivuiltamme. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Käyttäjien tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sinun Luottokortit.fi -verkkosivuston käyttöön ja henkilötietojen käsittelyyn, jossa LVS Brokers toimii rekisterinpitäjänä. Luottokorttien myöntäjien tietosuojaselosteet saattavat poiketa tästä Tietosuojaselosteesta. Tutustuthan Luottokorttien myöntäjien tietosuojaselosteisiin ennen kuin käytät heidän palveluitaan.

Yhteystiedot
LVS Brokers Oy
PL 644, 00101 Helsinki, Suomi
www.luottokortit.fi
Asiakaspalvelu: lvsbrokers@lvsbrokers.fi
Y-tunnus: 2521965-8
Yhteyshenkilö: Anni Salo

1. Tietolähteet

Olet tietoinen siitä, että lähettäessäsi luottokorttihakemuksen valtuutat meidät ja Luottokorttien myöntäjät käsittelemään hakemuksesi sisältämiä tietoja sekä pyytämään lain sallimissa rajoissa kolmansien osapuolien tarjoamista rekistereistä lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi arvioimiseksi ja varmentamiseksi.

Me tai Luottokorttien myöntäjät voimme kerätä henkilötietoja seuraavista luotettavista lähteistä tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin:

  • Käyttäjiltä itseltään
  • Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Oy:n luottotietorekistereistä
  • Väestötietorekisteristä (sosiaaliturvatunnuksesi varmentamiseksi tarvittavaa tietoa sekä osoitetietojesi päivittämiseksi tarvittavia tietoja)
  • Viranomaisten ylläpitämistä tietokannoista lain sallimissa rajoissa
  • Muilta rahoituslaitoksilta
  • Työnantajaltasi


2. Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme muun muassa seuraavia tietoja Luottokortit.fi -verkkosivustolla:

  • Etu- ja sukunimet
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Haettu luottokortin luottoraja

Voimme kerätä selaustietoja Käyttäjien selaimilta aina, kun he käyttävät Luottokortit.fi -verkkosivustoa. Selaustiedot voivat sisältää selaimen nimen, tietokoneen tyypin, Käyttäjän vierailujen päivämäärät ja ajankohdat, IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän, käytetyt internetpalveluntarjoajat sekä muuta saman tyyppistä teknistä tietoa. Vaikka emme yleensä yhdistä selaustietoja henkilötietoihisi, sinut voidaan toisinaan tunnistaa niistä.

3. Käsittelyn tarkoitus

LVS Brokers käsittelee henkilötietojasi useita tarkoituksia varten:

Luottokortit.fi -verkkosivuston tarjoamiseksi ja sopimussuhteisiin perustuvien velvollisuuksiemme täyttämiseksi (käsittelyn peruste: sopimuksen täytäntöönpano)

Käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle Luottokortit.fi -verkkosivuston. Käsittelemme henkilötietojasi myös tarjotaksemme Luottokorttien myöntäjille tietoja, joita he tarvitsevat arvioidakseen luottokorttihakemuksesi. Suoritamme edellä mainittuja käsittelytoimia, jotta voimme täyttää sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme sinua kohtaan.

Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme ja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme. Tämä käsittää henkilötiedot, joita käsittelemme tietojen tarjoamiseksi asianmukaisille viranomaisille sekä henkilötiedot, joita käsittelemme tunnistamistarkoituksiin (KYC, know your client).

Vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

LVS Brokers voi käsitellä henkilötietoja oikeudellisten vaateiden käsittelyn ja oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. Voimme myös käsitellä tietoja petoksen ja muiden rikosten ehkäisemiseksi, palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi.

Asiakasviestintään ja markkinointiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

LVS Brokers voi käsitellä henkilötietojasi ottaakseen yhteyttä sinuun Luottokortit.fi -verkkosivustoon liittyvissä asioissa ja ilmoittaessaan Luottokortit.fi -verkkosivustoa koskevista muutoksista.

Käytämme Käyttäjien henkilötietoja lisäksi lähettääksemme Käyttäjille sähköposteja muun muassa palveluidemme markkinointitarkoituksissa sekä lähettääksemme Luottokortit.fi -verkkosivustoon liittyviä uutisia edellyttäen, että Käyttäjä on antanut meille suostumuksensa tai meillä on jokin toinen laillinen peruste kyseisille käsittelytoimille. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää meitä lähettämästä Käyttäjälle jatkossa sähköposteja seuraamalla tilauksen peruuttamiseen liittyviä ohjeita, jotka lisäämme jokaisen lähettämämme sähköpostin yhteyteen.

Mikäli otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen.

Laadun parantamiseksi ja käyttötrendien analysoimiseksi (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä Luottokortit.fi -verkkosivuston käyttöä koskevia tietojasi parantaaksemme Luottokortit.fi -verkkosivuston laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Luottokortit.fi -verkkosivuston käyttöön liittyviä trendejä. Saatamme myös käyttää henkilötietoja asiakastyytyväisyyskyselyihin varmistaaksemme, että palvelumme vastaavat tarpeitasi. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

4. Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme sinua kohtaan sekä hoitaaksemme lainmukaiset velvollisuutemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen ja käytämme pseudonymisoituja tietoja tai sellaisia tietoja, joista sinua ei voida tunnistaa, aina kun se on mahdollista.

Joissain Luottokortit.fi -verkkosivuston osissa saatetaan pyytää suostumustasi henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Jaamme henkilötietojasi organisaatiomme sisällä vain ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Saatamme jakaa henkilötietojasi organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos jokin seuraavista olosuhteista on käsillä:

Luottokorttien myöntäjille, kulutusluottorekistereille ja palveluntarjoajillemme tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin

Saatamme jakaa Käyttäjiä koskevia tietoja Luottokorttien myöntäjille ja kulutusluottorekistereille yllä mainittuihin tarkoituksiin ainoastaan silloin kuin se on välttämätöntä.

Saatamme käyttää kolmansia palveluntarjoajia Luottokortit.fi -verkkosivuston tarjoamiseksi tai Luottokortit.fi -verkkosivustoon liittyvien toimintojen hallinnoimiseksi puolestamme. Tällaisia palveluntarjoajia voivat olla informaatioteknologiajärjestelmiä ja -palveluita tarjoavat tahot. Voimme jakaa tietojasi näiden kolmansien osapuolien kanssa ainoastaan edellä mainittuja rajoitettuja tarkoituksia varten.

Viranomaisille

Saatamme jakaa henkilötietoja viranomaisille, mikäli meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietojasi organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rikoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) LVS Brokersin tai Käyttäjiemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme sinulle tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Luottokortit.fi -verkkosivusto, me, meidän osakkeet ja/tai meidän varat ovat sulautumisen, yrityssaneerauksen, konkurssin tai muun yritysjärjestelyn kohteena, voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Luottokortit.fi -verkkosivuston uudelle omistajalle/ylläpitäjälle.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietojasi organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen nimenomainen suostumuksesi. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

6. Siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin

Säilytämme henkilötietojasi ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietojasi valtioihin tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai Käyttäjän asuinvaltion ulkopuolisissa valtioissa.

Suoritamme toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä, kuten Privacy Shield -järjestelyn avulla.

Lisätietoa henkilötietojen siirroista voit pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.

7. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin tämän Tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten tai meihin soveltuvien lakien ja muun sääntelyn noudattamisen perusteella on tarpeen. Heti, kun tiedot eivät ole enää tarpeen, poistamme ne niin pian kuin mahdollista. Huomioithan, että saatamme olla velvollisia säilyttämään henkilötietojasi sinun ja meidän välisen sopimuksen päättymisen jälkeen muun muassa ”know your client” -sääntelyn ja terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön perusteella.

Meillä on myös oikeutettu peruste säilyttää joitain henkilötietojasi kymmenen (10) vuotta mahdollisen petoksen ja muiden rikosten ehkäisemiseen liittyvistä syistä. Kyseisessä tarkoituksessa käsitellyt henkilötiedot kattavat ainoastaan rikoksen selvittämistä varten tarvittavat tiedot.

8. Sinun oikeutesi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi Luottokortit.fi -verkkosivustolla. Saatamme veloittaa sinulta käsittelymaksun, jos edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Luottokortit.fi -verkkosivustoa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista käsiteltyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan, täydentämään tai poistamaan säilyttämämme virheelliset, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat sinua koskevat henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Luottokortit.fi -verkkosivuston tarjoamiseksi tai lakiin perustuvan velvollisuuden täyttämiseksi.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi on käsiteltävänä ja/tai, kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Luottokortit.fi -verkkosivustoa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse meille luovuttanut, jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

9. Suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta sähköistä suoramarkkinointia klikkaamalla kunkin markkinointiviestin yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamislinkkiä ja valitsemalla olematta vastaanottamasta meiltä markkinointiviestintää tulevaisuudessa.

Sinulla on myös oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimukseen sekä profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti. Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi.

10. Valituksen tekeminen

Mikäli olet sitä mieltä, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

11. Tietoturvallisuus

Käytämme alan standardien mukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä sekä sovellamme monikerroksisia tietoturvatoimenpiteitä rajoittaaksemme pääsyä henkilötietoihisi ja suojellaksemme niitä katoamiselta, väärinkäytöltä ja laittomilta muutoksilta. Luottokortit.fi -verkkosivustolle syöttämäsi henkilötiedot ovat SSL-suojattuja. Rajoitetulla määrällä LVS Brokersin työntekijöitä on pääsy LVS Brokersin tietokantoihin ja vain siinä laajuudessa kuin on ehdottomasti tarpeen. Kaikki sopimuskumppanimme ovat velvollisia noudattamaan alan standardien mukaisia tietoturvatoimenpiteitä käsitellessään henkilötietojasi puolestamme. Muita turvatoimenpiteitä ovat palomuurit, turvalliset toimitilat sekä kulunvalvontajärjestelmät.

12. Evästeet

Luottokortit.fi -verkkosivusto saattaa käyttää evästeitä ja muita alan standardien mukaisia teknologioita käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi. Tällaisia muita teknologioita ovat muun muassa web beacon- ja pixel tag -teknologiat sekä flash-evästeet.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jota säilytetään Käyttäjän tietokoneella dokumentointitarkoituksessa ja joka sisältää tietoa kyseisestä Käyttäjästä. Web beacon- ja pixel tag -teknologiat ovat pieniä graafisia kuvia, jotka on sijoitettuLuottokortit.fi -verkkosivustolle. Niiden avulla pystymme määrittämään, oletko suorittanut jonkun tietyn toiminnon.

Luottokortit.fi -verkkosivusto voi sisältää myös kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia, jotka lähettävät evästeitä tai muuta tracking-teknologiaa laitteellesi niin, että suorittamiasi toimenpiteitä kolmansien osapuolten verkkosivuilla tai online-palveluissa voidaan seurata mainonnan kohdentamiseksi sinulle. Tällaisia kolmansien palveluntarjoajien palveluita koskee erilliset tietosuojaselosteet. Network Advertising Initiative tarjoaa mahdollisuuden kieltäytyä osasta käyttäytymiseen perustuvasta verkkomainonnasta: http://www.networkadvertising.org/choices/. Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneet Käyttäjät voivat perehtyä online-markkinointiin liittyviin oikeuksiinsa osoitteessa www.youronlinechoices.eu.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Huomaathan, että jotkin Luottokortit.fi -verkkosivuston osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty. Lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta löydät osoitteesta www.allaboutcookies.org. Huomioithan, että voit estää flash-evästeiden tallentamisen seuraamalla Adoben ohjeita osoitteessa http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Luottokortit.fi -verkkosivusto käyttää Google Inc:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelu Google Analyticsia, jotta voimme koota raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä ja parantaa Luottokortit.fi -verkkosivustoa. Google Analyticsin verkkosivustolta saat lisätietoa Google Analyticsista. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

Päivitetty 6.6.2019